bildircin-barindirmaBıldırcın Hakkında

Bıldırcın Barındırma

Bıldırcın Nasıl Barındırılır

Et üretimi amacıyla yetiştirmek isteyenler besiye alacakları yavruları kendileri üretmek zorundadır. Çünkü besi için gereken yavruları üreten özel kuluçka işletmeleri yoktur. Bu nedenle üretici ,damızlık yetiştiriciliği, kuluçkalık ve besicilik gibi üretimdeki çeşitli aşamaların zorluklarını göğüslemek durumundadır. Ancak bu zorluklara karşılık küçük bir kapalı alanda yeterli ve karlı üretim yapılabilmesi gibi Bıldırcın yetiştiriciliğinin önemli bir üstünlüğü vardır.İşletme sakin bir yerde kurulmalı,Pazar için ulaşım imkanları olmalıdır. Yerleşim alanları içinde Bıldırcın İşletmesi kurulması doğru değildir.Bıldırcın üretiminde damızlıkların barındırılması,yavruların büyütülmesi ve besi için kümes yada kümeslere gereksinim vardır.Ayrıca yavru üretimi için bir kuluçka birimi olmalıdır. Bu birimler kapasiteye göre ayrı binalar biçiminde yapılabileceği gibi, aynı bina içinde çeşitli amaçlara uygun bölmeler biçiminde de olabilir.Her işletme amaçladığı üretim kapasitesine göre binanın ve bölmelerin büyüklüğünü belirlemelidir.Bıldırcın kümeslerinin yönü,yani uzun eksenin doğrultusu,kümesin sıcaklıktan etkilenmesi bakımından önem taşır. Sıcak bölgelerde yaz aylarında güneşin olumsuz etkisinden kaçınmak için uzun eksen Doğu-Batı doğrultusunda olmalıdır.Eğer saçak uzunluğu da yeterli olursa ,güneş yaz aylarında dik bir yörünge çizdiği için kümes içi sıcaklığının aşırı yükselmesi önlenmiş olur.

bildircin-barindirma

Sıcak olan bölgelerde 1,5 m. Ye varan saçak uzunlukları önerilmektedir.Soğuk bölgelerde kümesler Kuzey-Güney yönünde yapılabilir. Böylece kümesin daha çok ısınması sağlanabilir. Yüksek yerlerde ve Deniz kıyılarında kuvvetli rüzgar zararlı bir etmendir.Bundan dolayı kümeslerin rüzgara açık olarak yapılması doğru değildir. Kümesler açık yada kapalı olarak yapılabilir.Ülkemiz koşullarında açık kümesler(perdeli-pencereli) tercih edilebilir.Kümeslerin yada kümes içinde çeşitli amaçlar için kullanılacak bölmelerin büyüklüğü, öngörülen üretim kapasitesine ,barındırma sistemine (kafes veya yer) ve kuşkusuz Sermaye durumuna göre değişir.Bu durumda yazın yetiştirmede 3-5 cm, Kışın 5-8 cm yüksekliğinde odun talaşı,çeltik kavuzu veya saman yataklık olarak kullanılmalıdır. Kümes büyüklüğünün belirlenmesinde ölçü olarak metrekare taban alanında barındırılacak hayvan sayısının alınması gerekir.Erişkin Bıldırcınlarda Optimal kümes ısısı 21-27 0 C arasındadır.

Bunlara ek olarak bıldırcınlar,köy ve aile şartlarında ticari amaçla üretimlerinde potansiyel seçkin bir yere sahiptir.

5/5 - (1 vote)