bildircin-uretimiBıldırcın Hakkında

Bıldırcın Üretimi

Bıldırcın Eti Üretimi Nasıldır?


Bıldırcın üretimi, kuluçka makinalarına yumurta konularak yapılır.Bıldırcınlar çok kısa sürede Cinsel olgunluğa erişirler. Dişiler yaklaşık 42 günde yumurtlamaya başlar.Erkek Bıldırcınlarda ise sperma üretimi 36 gün gibi daha erken yaşta başlamaktadır.Her erkek bıldırcına 2-3 dişi verilmelidir.Bu şekilde Döllü yumurta oranı artmaktadır. Bıldırcın üretimi için , damızlık bıldırcın alınıp , onların yumurtası ile işe başlanabilir.Ancak Bıldırcınlar 2-3 haftalıktan daha yaşlı olmamamalıdır. Bıldırcınlarda yumurtlamaya başlama yaşı 35-50 gün arasında değişiklik gösterir.

bildircin-uretimi

Yaklaşık 56-60. Günlerde en yüksek düzeye erişir.Doğal aydınlatma durumunda Mart ayından Eylül ayına kadar 50-100 kadar yumurta yaparlar ve sonra 1,5 aylık tüy değiştirme dönemine girerler.Optimum aydınlatma süreleri 14-18 saattir. Kuluçkalık Yumurtaların seçiminde temizlik,kabuk sağlamlığı ve ağırlık göz önüne alınması gereken özelliklerdir. Ortam sıcaklığı 16-18 0 C Oransal nem ise % 75-80 arasında olması istenir. Makineye konulacak yeterli yumurta üretilemediği durumlarda yumurtalar 10-15 gün kadar biriktirilebilir. Yumurtalar raflarda ya yatay yada sivri ucu aşağıya gelecek biçimde tutulurlar.Bir haftadan daha uzun süre bekletilen yumurtaların günde bir kez çevrilmesinde yarar vardır.Kuluçka makinası ile bıldırcınları üretmek için makinada Dört koşulun uygun biçimde yerine getirilmesi gerekir. Bunlar sıcaklık ,nem,havalandırma ve çevirmedir. Bıldırcınlarda kuluçka süresi 17-18 gündür.

Makinanın Kuluçkalık bölmesinde sıcaklık 37,5 0 C olmalıdır. Son iki günde sıcaklık 1 0 C kadar düşürülebilir. Sıcaklık ve Nemden başka Makine ile havalandırma ve yumurtaların çevrilmesi de gerekidir. Havalandırma Makinanın üst kesiminde bulunan bir yada birkaç havlandırma deliği yada penceresi ile sağlanır.Kuluçka süresinin ilk 14 gününde yumurtalar her 2-4 saatte bir kez yada günde en az 5 kez çevrilmelidir. Kuluçka kapasitesinin ve damızlık sürü büyüklüğünün Hesaplanması :Pazar araştırması sonucunda haftada 1000 adet bıldırcın satabileceği belirlenmiş ise bu miktarın % 10 kadar fazlasını her hafta makinadan çıkarmak gerekir.Çünkü büyütme döneminde bıldırcın yavrularının yaklaşık % 5-10 unun ölebileceği düşünülmelidir.Böylece müşterilere yapılacak bağlantılar aksatılmadan gerçekleştirilebilir.Her hafta 100 adet yavru çıkarabilmek için % 90 döllülük oranı ve % 80 çıkış gücü varsayımı ile yaklaşık 1550 adet yumurtaya gereksinim vardır.Öyle ise her gün damızlık sürüden yaklaşık 225 adet yumurta almalıyız. Bunları bir hafta boyunca biriktirerek makinaya koyarız:her hafta konulan 1550 yumurtanın % 90 kadarının döllü olduğunu düşünürsek kuluçka süresinin 15. Gününde 1376-1400 adet dolayında döllü yumurtanın makinanın çıkış yerine alınması gerekir. Bu durumda çıkış yeri kapasitesi 1400 yumurtalık olan bir makine gereklidir.Makinaya her hafta konulacak yumurtaları biriktirmek için günde 250 yumurta elde etmek gerekir.Bunun içinde 350-360 kadar dişi damızlık bulundurulmalıdır..Burada verilen sayısal değerler döllülük oranı % 90 Çıkış Gücü % 80 ve yumurta randımanı % 70 gibi ölçülerin üst sınırları alınarak hesaplanmıştır.

Zahmetsiz bir yatırım şekli olarak düşünülse de bıldırcın üretimi tesisi işletmek emek ve bilgi gerektirmektedir. Bıldırcınların diğer kanatlı hayvanlarla aynı kafeslerde barındırılmaması bıldırcın yetiştiricilerinin dikkat etmesi gereken önemli bir şarttır. Bıldırcınların bulunduğu kümeslerin tabanların kuru olduğundan emin olunmalı, suluklardaki sular her gün tazelenmelidir.

5/5 - (5 votes)